Verleende omgevingsvergunning Sportlaan ongenummerd in Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 3830: het plaatsen van een keerwand

Aanvraag voor bouwvergunning

Het college van Heerde maakt bekend dat zij op 20 januari 2023 een omgevingsvergunning heeft verleend voor het plaatsen van een keerwand op het perceel Sportlaan ongenummerd in Heerde. Kadastraal bekend gemeente Heerde. Sectie B. Nummer 3830. (verzenddatum: 27 januari 2023).   Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nunspeet. Bekijk alle Bekendmakingen Heerde in .

https://deheerdegids.nl/bekendmakingen/

Deel dit bericht:

Redactie Nunspeetkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nunspeetkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nunspeet.

Gerelateerde berichten