STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘F.A. Molijnlaan 131-133’, Nunspeet

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Met ingang van woensdag 15 mei 2013 ligt in het Klantcontactcentrum (KCC) gedurende zes weken voor eenieder ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan F.A. Molijnlaan 131-133 (Villa Zonnestein). Het ontwerpbestemmingsplan is ook via www.nunspeet.nl/actueel/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01109-OW01) raadpleegbaar. Genoemd bestemmingsplan beoogd te voorzien in de uitbreiding van Villa Zonnestein en in de mogelijkheid om het gebruik van Villa Zonnestein naast de woonfunctie uit te breiden met een kantoorfunctie en conferentieruimte. In het ontwerpbestemmingsplan is gevolg gegeven aande uitspraak van de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 september 2012. Dit houdt in dat het behoud van de essentiële groene invulling is opgenomen in de regels van het bestemmingsplan. Gedurende de termijn van terinzageligging kan eenieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via doorkiesnummer 259911.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nunspeet. Bekijk alle Bekendmakingen nunspeet in .

https://nunspeetkrant.nl/bekendmakingen-nunspeet/

Deel dit bericht:

Redactie Nunspeetkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nunspeetkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nunspeet.

Gerelateerde berichten