STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Zoomweg 68-74’, Nunspeet

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Met ingang van woensdag 29 mei 2013 ligt in het Klantcontactcentrum (KCC) gedurende zes weken voor eenieder ter inzage het ontwerp van bestemmingsplan Zoomweg 68-74 (NL.IMRO.0302.BP01102-ow01). Het ontwerpbestemmingsplan is ook via www.nunspeet.nl/actueel en www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar. Genoemd bestemmingsplan beoogt te voorzien in de realisatie van een woon-zorgcomplex met 16 wooneenheden op de locatie Zoomweg 68-74 in Nunspeet. Gedurende de termijn van terinzageligging kan eenieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met mevrouw A.J. van Putten van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via doorkiesnummer 0341-259245.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nunspeet. Bekijk alle Bekendmakingen nunspeet in .

https://nunspeetkrant.nl/bekendmakingen-nunspeet/

Deel dit bericht:

Redactie Nunspeetkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nunspeetkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nunspeet.

Gerelateerde berichten